خانه » ثبت شکایات

ثبت شکایات

جهت ارسال شکایات خود می توانید از فرم زیر استفاده کنید .

برای تماس با ما از فرم زیر استفاده کنید . ابتدا مشخصات خود را وارد کنید سپس موضوع را مشخص کنید و توضیحات کافی درباره موضوع مورد نظر ارائه بدهید و در صورتی که موضوع دارای تصویر است , آدرس تصویر را در ادامه وارد کنید .
نام و نام خانوادگی

ایمیل

آدرس وب سایت
(اگر ندارید خالی بگذارید)

موضوع

متن پیام